Foreldrakvöld-fræðsla og umræður og málþroskaröskun DLD

Málefli, hagsmunasamtök í þágu barna og unglinga með tal- og málþroskaröskun DLD, og Félag talmeinafræðinga á Íslandi bjóða foreldrum að koma á foreldrakvöld 7. mars kl 19:30 að Háaleitisbraut 1.  Foreldrum barna með málþroskaröskun DLD býðst að koma og hlusta á fyrirlestur og taka þátt í umræðum um samstarf heimilis, talmeinafræðings og skólakerfisins.
Takmörkuð stuðningsúrræði eru fyrir börn með málþroskaröskun DLD eða seinkaðan málþroska innan skólakerfisins. Málefli og Félag talmeinafræðinga á Íslandi telja gríðarlega mikilvægt að styðja við foreldra barna með málþroskaröskun DLD. Margir foreldrar mæta skilningsleysi innan skólakerfisins og hindrunum í því að efla málþroska barna sinna. Mikilvægt er að það séu úrræði í skólaumhverfinu til að mæta þörfum þessa hóps. Til þess þarf öfluga samvinnu milli talmeinafræðinga, heimilis og skóla í takt við lög um farsæld í þágu barna.
Foreldrum gefst einstakt tækifæri á að fræðast um málþroskaröskun DLD og með hvaða hætti hægt er að styðja og efla börn með málþroskaröskun DLD. Aðalfyrirlesari er Prófessor Victoria Joffe, virtur talmeinafræðingur og deildarforseti háskóla í Essex (School of Health and Social Care at the University of Essex). Victoria Joffe hefur gríðarlega reynslu af starfi með börnum og unglingum með málþroskavanda og er leiðandi í sínu fagi. Victoria Joffe ferðast um allan heim til að miðla sinni reynslu til talmeinafræðinga, kennara og annars fagfólks innan menntastofnanna. Hún sérhæfir sig í þjálfun og ráðgjöf kennara og þverfaglegri samvinnu fagaðila í skólakerfinu með það að markmiði að veita börnum með tal- og málörðugleika bestu mögulegu þjónustu. Victoria Joffe sinnir einnig rannsóknum á sviði talmeina og ritstýrir fagtímaritum.
Victoria Joffe | University of Essex
Foreldrakvöldið er sniðið að foreldrum barna með málþroskaröskun DLD og börnum með seinkaðan málþroska og leitast verður við að efla foreldra í því að standa vörð um réttindi barnsins, efla sjálfstraust barnsins og þekkingu foreldra á þeim aðferðum sem talmeinafræðingar nota í talþjálfun. Victoria leggur mikla áherslu á að valdefla foreldra og börn í því að sækja réttindi sín og vekja athygli á því að mæta þarf þeirra þörfum. Heildrænn stuðningur við börn með málþroskaröskun DLD er lykilatriði í velgengni og líðan þeirra.
Við vonumst til að foreldrar sjái sér fært um að mæta og taki þátt í umræðum um hvað hægt sé að gera betur til þess að mæta þörfum barna með málþroskaröskun DLD.
Victoria Joffe mun flytja erindi sitt á ensku en Victoria hefur einstakt lag á því að gera efnistök fyrirlestrarins og málfar aðgengilegt. Henni innan handar verður stjórn Máleflis og fulltrúar Félags talmeinafræðinga á Íslandi.
 
Málþroskaröskun DLD
Málþroskaröskun DLD (e. Developmental Language Disorder) er skerðing sem kemur snemma fram hjá börnum og viðhelst fram á fullorðinsár. Málþroskaröskun DLD lýsir sér í slökum málþroska, málvitund og málnotkun. Málþroskaröskun DLD hefur áhrif á félagslega hæfni, námsfærni, almenna líðan og hegðun. Algengi málþroskaröskunar DLD er 7 - 9% sem er í við hærra en einhverfa 1% og athyglisbrestur 3 - 6%. Þrátt fyrir algengi þá er vandinn vangreindur og vanþekking mikil á einkennum á meðal kennara og annarra fagstétta sem starfa með þessum hópi barna. Þörf er á vitundarvakningu og auknum faglegum úrræðum í skólakerfinu.
Verkefnið er styrkt af Mennta - og barnamálaráðuneytinu
Sýna minna
Reykjavík, Iceland