Hvað er málhljóðaröskun SSD?

Nokkur atriði sem þú þarft að vita um málhljóðaröskun SSD (e. Speech Sound Disorder)

 • Málhljóðaröskun er regnhlífarhugtak yfir ólík vandamál sem geta haft áhrif á:
  • talskynjun
  • skipulag talfæranna við hljóðamyndun
  • framburð ákveðinna málhljóða eða samhljóðaklasa
 •  Málhljóðaröskun er bæði af:
  • þekktum orsökum (líffræðilegum)
   • mállegt verkstol og þvogl
   • vegna skarðs í mjúkagómi eða vegna annarra áfalla (t.d. eftir aðgerð)
   • vegna heyrnarskerðingar eða erfiðleika með heyrnræna úrvinnslu
  •  óþekktum orsökum
   • vegna skertrar skipulagsfærni talfæra
   • vegna röskunar á málhljóðakerfi

Heimild: American Speech-Language-Hearing Association. (e.d.). Speech Sound Disorders-Articulation and Phonology. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/articulation-and-phonology/#collapse_1