• Stjórn Máleflis

Krafa Sjúkratrygginga lengir bið barna eftir talmeinafræðingi

Ályktun frá stjórn Máleflis


Málefli - hagsmunasamtök í þágu barna og unglinga með tal- og málþroskaröskun skora á yfirvöld að endurskoða nú þegar ákvæði í rammasamningi Sjúkratrygginga Íslands við sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga sem hindrar nýliðun í stéttinni og viðheldur nú þegar alltof löngum biðlistum. Börn eiga ekki að þurfa að bíða eftir nauðsynlegri þjónustu.


Í rammasamningi Sjúkratrygginga Íslands við sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga hefur frá árinu 2017 verið ákvæði sem kveður á um að útskrifaður talmeinafræðingar fái ekki að starfa samkvæmt fyrrgreindum rammasamningi fyrr en tveimur árum eftir að hann fær starfsleyfi frá Landlækni.


Tal- og málþroskaröskun er alvarleg röskun og hefur langvarandi afleiðingar á lífsgæði barna, líðan þeirra og samskiptahæfni. Enn fremur hefur tal- og málþroskaröskun áhrif á möguleika barna og unglinga til menntunar og starfsþátttöku seinna meir. Foreldrar barna með tal- og málþroskaröskun mótmæla harðlega ofangreindu samningsákvæði, því það hefur verulega neikvæð áhrif á börn með tal- og málþroskaröskun og erfitt er að sjá hvaða ástæður liggja á bak við þessa kröfu SÍ.


Til samtakanna leitaði nýlega foreldri barns með málþroskaröskun. Barnið hefur beðið eftir meðferð á stofu hjá sjálfstætt starfandi talmeinafræðingi í rúmlega 2 ár. Þá kom til starfa á stofunni nýútskrifaður talmeinafræðingur í handleiðslu, og tekur barnið inn af biðlista. Talmeinafræðingurinn og barnið ná vel saman og talþjálfunin gengur vel. Ljóst er hinsvegar að þegar handleiðslutímabili þessa talmeinafræðings lýkur eftir 6 mánuði, getur hann ekki haldið meðferð barnsins áfram fyrr en eftir að hafa sótt sér tveggja ára starfsreynslu. Meðferð barnsins lýkur og það þarf þá enn á ný að bíða eftir þjónustu nýs talmeinafræðings. Þessar aðstæður geta hægt á framförum og dregið úr líkum á árangursríkri meðferð.


Aðstæður sem þessar eru ósanngjarnar gagnvart börnum og við foreldrar getum ekki sætt okkur við þennan langa biðtíma. Mál er að linni.Stjórn Máleflis 1. febrúar 2021