Tal- og málþroskaröskun er það kallað þegar barn lærir ekki mál á sama hraða og jafnaldrar.  Talað er um málþroskafrávik þegar börn mælast með mælitölu undir 85 á mállegri og verklegri getu á þroskaprófum. Þegar mikill munur er á verklegri og mállegri getu á greindarprófi er talað um sértæka málþroskaröskun (e. Primary language impairment eða Specific language impairment).

Aðaleinkenni barna með  málþroskafrávik og sértæka málþroskaröskun:

 • Byrja seint að tala

 • Eru lengi að læra ný orð

 • Eins orða stigið dregst á langinn.

 • Oftar erfiðleikar við tjáningu en skilning. Frávik í skilningi = verri horfur.

 • Orðaforði betri en málfræði.

 • Orðminniserfiðleikar: finna ekki orð, segja eitt orð í staðinn fyrir annað, tala í kringum hlutina.

 • Eiga erfiðara með að læra sagnorð

 • Málfræði og setningafræði geta verið erfið.

 • Eiga erfitt með að nota málið á félagslega viðeigandi hátt og geta átt erfitt með að lesa í aðstæður.

 • Eiga erfiðara með að skilja og nota óyrt skilaboð.

 • Þau læra málið á sama hátt – eru lengur að því.