Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) taka þátt kostnaði við talþjálfun samkvæmt gildandi rammasamningi og reglugerð nr. 721/2009, um þjálfun sem sjúkratryggingar taka til og hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði við þjálfun.

Forsendur fyrir greiðsluþátttöku SÍ

Forsendur fyrir greiðsluþátttöku SÍ í talþjálfun er að fyrir liggi sjúkdómsgreining frá lækni og skrifleg þjálfunarbeiðni frá talmeinafræðingi sem starfar samkvæmt rammasamningi við SÍ 

Áður en þjálfun hefst þarf að liggja fyrir beiðni læknis um talþjálfun. Þá beiðni skal afhenda talmeinafræðingi sem sér um að senda beiðnina til SÍ. Sé beiðni samþykkt fær hinn sjúkratryggði 20 skipti í talþjálfun á hverju 12 mánaða tímabili.  Talmeinafræðingur þarf að sækja sérstaklega um heimild til SÍ til meðferða umfram 20 skipti sé þess þörf.

Greiðsluþátttaka SÍ fer eftir gildandi reglugerð um þjálfun sem sjúkratryggingar taka til sem gefin er út af velferðarráðuneyti.

Almenn greiðsluþátttaka SÍ

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) greiða 27% af kostnaði við nauðsynlega þjálfun á einkastofum talmeinafræðinga fyrstu 30 skiptin á hverju 12 mánaða tímabili fyrir einstaklinga á aldrinum 18 til og með 66 ára sem ekki eru lífeyrisþegar.

Ef viðbótarþjálfun er samþykkt og ef farið er í fleiri en 30 meðferðir á 12 mánaða tímabili greiða SÍ 60% kostnaðarins út tímabilið.

Hærri greiðsluþátttaka fyrir börn, lífeyrisþega og einstaklinga með umönnunarkort

Greidd eru 77% af kostnaði við nauðsynlega talþjálfun fyrstu 30 skiptin fyrir:

  • börn og unglinga yngri en 18 ára*
  • einstaklinga með umönnunarkort frá Tryggingastofnun
  • lífeyrisþega með tekjutryggingu

* Í ákveðnum tilfellum er það skilyrði að barn hafi fengið fyrstu greiningu, ráðgjöf og þjálfun hjá talmeinafræðingi sveitarfélags.

Börn og einstaklingar með umönnunarkort fá 100% greiðsluþátttöku vegna samþykktra meðferða umfram 30 skipti.

Lífeyrisþegar með fulla tekjutryggingu fá 100% greiðsluþátttöku vegna samþykktra meðferða umfram 30 skipti.

Lífeyrisþegar með skerta tekjutryggingu fá 90% greiðsluþátttöku vegna samþykktra meðferða umfram 30 skipti.

Fyrir lífeyrisþega án tekjutryggingar greiða SÍ 67% kostnaðar vegna fyrstu 30 meðferðanna.   Þeir fá 80% greiðsluþátttöku vegna samþykktra meðferða umfram 30 skipti.

Greining og ráðgjöf

SÍ taka þátt í einni greiningu á hverju 12 mánaða tímabili og ráðgjöf í tvö skipti skv. nánari skilyrðum í rammasamningi við talmeinafræðinga.

Sjá nánar á vef Sjúkratrygginga Íslands http://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/thjalfun-vegan-endurhaefingar/talthjalfun/